Boedelservice


Lunica verleent binnen boedelservice haar diensten aan partijen die betrokken zijn bij het afwikkelen van nalatenschappen. Dat kunnen erfgenamen, executeurs, notarissen, vereffenaars  of particulieren zijn.
Bij een aanvaarding kunnen diensten als taxatie, boedelbeschrijving, advies, bemiddeling, het verzorgen van opslag, online veilen en ontruimen, zorgen voor een praktische, snelle afwikkeling en ontzorging.

 

"Rekening houden met"

Bij zaken waar geschillen zijn tussen erfgenamen is Lunica een neutrale partij om zaken af te wikkelen.
Waarbij er voor iedere erfgenaam een eerlijke kans ontstaat om in het bezit te komen van te verdelen erfstukken middels een transparante, openbare onlineverkoop.

Lunica verkoopt met regelmaat ook grote verzamelingen, uit erfenis of van iemand die zijn/haar verzameling van de hand wil doen.

 

"Oplossing op maat"

Lunica bekijkt altijd eerst samen met de opdrachtgever wat de wensen zijn. 
Ieder project is anders en een bezichtiging en inventarisatie zijn daarbij van belang om een methode van aanpak te kunnen inschatten.
In overleg kunnen mogelijkheden bekeken worden, rekening houdend met kosten en baten.

Indien gewenst bieden wij een totaalconcept voor het leeg maken van een woning of appartement. Leegruimen, afval storten, schoonmaak en eventueel schilder- en/of andere opknapwerkzaamheden behoren tot de mogelijkheden. Woningen worden zo verhuur of verkoop klaar opgeleverd.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor inlichtingen.
Bekijk enkele voorbeelden van projecten die wij hebben afgerond.