Veilingen 


Online veilen:

Een moderne en snelle methode van verkopen in de huidige tijd is het online veilen. In tegenstelling tot een veiling in een zaal met de bekende hamer, is het bereik via online veilingen vele malen groter. Lunica heeft een eigen veilingwebsite: Lunica Auction en veilt alle voorkomende roerende goederen middels online veilingen voor haar opdrachtgevers in Nederlands en Belgisch Limburg.

Naast particulieren die goederen aanbieden uit inboedels of verzamelingen e.d.,  maken ook curatoren gebruik van onze diensten bij faillissementen, notarissen wanneer het gaat om nalatenschappen en ondernemers na een  bedrijfsbeëindiging of om overtollige voorraden van de hand te doen en de goederen te gelde te maken.

Beschikken over een breed klantenbestand en het bereiken van de juiste doelgroep, spelen een belangrijke rol bij het succesvol afronden van een project.

 

‘Alles draait om kwaliteit en betrouwbaarheid’.

 

Veel projecten vragen om een persoonlijke aanpak. De behoefte van de klant vooropgesteld.

Bij interesse voor een online veiling kan er een afspraak gemaakt worden. Wij maken in de eerste instantie een inschatting van het soort goederen, de staat en de hoeveelheid daarvan waarna er een waardebepaling gegeven kan worden.

Vervolgens kan er een plan van aanpak opgemaakt worden, waarbij gekeken wordt naar de betreffende situatie en wat de mogelijkheden zijn voor de afwikkeling van het project.