Taxaties


Lunica wordt regelmatig benaderd voor het doen van een taxatie of waardebepaling.

Het kan gaan om het opstellen van een taxatierapport omtrent een inboedel of inventaris om juridische redenen. 

Ook bij het in kaart brengen van bijvoorbeeld een grote kunstverzameling kan een taxatierapport wenselijk zijn. Hierbij wordt steeds uitgegaan van de huidige marktwaarde van goederen.

Een waardebepaling vindt altijd plaats voorafgaande aan een verkoop van een inboedel of een bedrijfsinventaris gedaan, mede om in te kunnen schatten of het zinvol is om een project op te pakken.