Overstock meubelzaak

Opdrachtgever:  Rechtspersoon

Case: Verkoop middels online veiling van overtollige voorraad meubelzaak